Menu

Księgowość dla firm

Najważniejsze informacje z zakresu księgowości w firmach. Profesjonalna pomoc księgowa.

Preferencyjna stawka CIT

bielecki_finanse

Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT zakłada obniżenie preferencyjnej stawki podatku CIT z 15% do 9%. Wprowadzenie tych zmian niesie jednak ze sobą ryzyko, że część podatników, którzy aktualnie rozliczali się na podstawie stawki obniżonej będzie musiała przejść na stawkę pełną w wysokości 19%.

Co prawda limit przychodów, jakie należy uzyskać dla zastosowania stawki preferencyjnej nie ulegnie zmianie. Nadal będzie wynosił równowartość 1, 2 mln euro wyrażoną w złotówkach.
Określona została jednak grupa podatników, która mimo nieprzekroczenia danego limitu nie będzie mogła skorzystać ze stawki preferencyjnej. Należą do niej:
- grupy kapitałowe,
- spółki podzielone,
- podatnicy wnoszący wkład w formie przedsiębiorstwa, jego części lub składników majątku o wartości większej niż 10 tysięcy euro.

Co więcej, dotychczas obniżona stawka CIT obowiązywała podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro za ubiegły rok obrotowy. Aktualnie przychód z ich działalności nie może przewyższyć tej kwoty nawet w roku bieżącym. W przeciwnym razie także będą zobowiązani do przejścia na stawkę pełną.

 

Przeczytaj także: Zmiana formy opodatkowania

Formy prowadzenia działalności

bielecki_finanse

Rozpoczynając swój własny biznes, musimy podjąć konkretną decyzję: w jakiej formie poprowadzimy swoją działalność? Do wyboru mamy szereg możliwości:

 

 

1. spółkę cywilną,

2. spółki handlowe:

- spółkę kapitałową,

- spółkę osobową

3. indywidualną działalność gospodarczą.

Każda z tych form niesie ze sobą inne wady i zalety. Postaramy się je dzisiaj nieco przybliżyć.

 

Spółki cywilne

Są to spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Za ich zobowiązania odpowiadają wspólnicy, majątkiem spółki jak i osobistym. Zyski są dzielone proporcjonalnie do wysokości poszczególnych wkładów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

Spółki kapitałowe

Do spółek kapitałowych zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjne. Te pierwsze charakteryzują się przede wszystkim niskim ryzykiem prowadzenia - jej wspólnicy odpowiadają za nią jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 tys. złotych. W spółce akcyjnej, podobnie jak w sp. z o.o., wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki prywatnym majątkiem, jednak kapitał zakładowy to przynajmniej 100 tys. złotych.

 

Spółki osobowe

Wśród spółek osobowych wyróżnia się:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki partnerskie.

 

Indywidualna działalność gospodarcza

Jest to najprostszy w prowadzeniu rodzaj działalności, przeznaczony dla osób fizycznych. Niesie jednak ze sobą pewne ryzyko - właściciel takiej firmy odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Indywidualna działalność gospodarcza jest rejestrowana w CEIDG.

 

Jako początkujący przedsiębiorcy musimy się poważnie zastanowić, jakie formy prowadzenia działalności będą dla nas najlepsze. Warto znać wady i zalety każdej z nich tak, aby podjąć świadomą i korzystną decyzję.

Czym jest dowód księgowy?

bielecki_finanse

Definicja dowodu księgowego jest jasna - jest on konkretnym dokumentem, na podstawie którego można dokonać wpisu do księgi rachunkowej.

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Ważnym elementem jest numer identyfikacyjny dokumentu, oraz określenie jego rodzaju.Konieczne jest też, aby znalazły się na nim strony operacji finansowej, której dokument ten dotyczy - należy umieścić tam ich nazwy, adresy itp. Inna informacja, która musi się znaleźć na dowodzie księgowym, to data przeprowadzenia operacji. Jeśli dokument, który jej dotyczy jest wystawiany w innym terminie, należy uwzględnić również datę jego powstania. Koniecznym jest, aby dowód księgowy określał dokładnie, jakiej operacji gospodarczej dotyczy. Na końcu, musi zawierać podpisy: wystawcy i osoby, która odbiera daną usługę lub towar.

Dowody księgowe są dokumentami bardzo ważnymi, dlatego należy je przechowywać w odpowiednim miejscu. Zazwyczaj jest to siedziba firmy, lub konkretny urząd skarbowy. Długość ich przechowywania to zazwyczaj 5 lat. Przechowywanie tych dokumentów wiąże się z zabezpieczeniem ich np. przed uszkodzeniem, rozpowszechnieniem lub wprowadzeniem do nich niedozwolonych zmian.

Jakie korzyści daje biznesplan?

bielecki_finanse

Często przedsiębiorca rozpoczynając własną działalność gospodarczą nie dba o opracowanie biznesplanu lub w ogóle tego nie robi, bo uważa to za trudne albo bezużyteczne. Przedsiębiorcy decydują się na sporządzenie biznesplanu tylko wtedy, kiedy ubiegają się o dodatkowe środki pieniężne.

Co to jest biznesplan i do czego służy?

BIZNESPLAN - dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Porządkuje cele oraz strategie wybrane przez przedsiębiorcę. Pełni funkcję:
- planowania - pozwala opracować cele, które mają zostać zrealizowane dzięki danej inwestycji,
- kontrolną - zestaw celów z osiągniętymi wynikami, pozwala na dokonanie odpowiednich analiz,
- informacyjną - stanowi ważne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów, kontrahentów.

Korzyści płynące z biznesplanu:
- zweryfikuje oczekiwane wyniki finansowe,
- podniesie efektywność projektu biznesowego,
- skupi Twoją uwagę na mocne i słabe strony co ułatwi Ci prowadzenie firmy,
- pomaga w zdobyciu kredytu lub dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej,
- możliwość kontrolowania zaplanowanych wydatków i wpływów w firmie.

Należy pamiętać, że biznes plan to bardzo ważny krok na drodze do uruchomienia własnego biznesu. Istotnym jest, aby być świadomym wagi jego sporządzania, ponieważ to w jaki sposób go przygotujemy bardzo często decyduje o powodzeniu lub porażce naszego przedsiębiorstwa.
Biznes plan to dokument, który pomaga nam w zarządzaniu naszą działalnością gospodarczą i nie powinniśmy go traktować jak kolejny utrudniający życie obowiązek.

Urlop okolicznościowy w praktyce

bielecki_finanse

Urlop okolicznościowy jest szczególną formą otrzymania dodatkowych dni wolnych, wynikających z określonych sytuacji w życiu np. ślub, narodziny dziecka, bądź śmierć bliskiej osoby.

W czasie urlopu okolicznościowego pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie za pracę.

W przypadku, gdy pracodawca wymaga udokumentowania urlopu okolicznościowego można pokazać mu odpis aktu małżeństwa, urodzenia dziecka czy zgonu.

Istnieją sytuacje, w których udzielenie urlopu okolicznościowego nie doszło do skutku np. pracownik wykorzystał 1 dzień urlopu na przygotowania związane z zawarciem małżeństwa, a ślub nie odbył się. W takiej sytuacji pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy. W przeciwnym razie nie dostanie on za ten dzień żadnego wynagrodzenia.

Przepisy nie określają w jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy, ale powinien on być powiązany z danym wydarzeniem tzn. nie trzeba wykorzystywać go w dniu ślubu lub narodzin dziecka, a można to zrobić dzień wcześniej, bądź później.  

WAŻNE: Jeżeli urlop okolicznościowy nie zostanie wykorzystany nie możemy liczyć na żadne wynagrodzenie np. w postaci świadczeń pieniężnych.

Sprawdź również inne nasze wpisy na: http://ksiegowoscdlafirm.blox.pl/html

 

© Księgowość dla firm
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci